Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie
ogłasza nabór na  stanowisko:

Asystent Rodziny

w projekcie „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych
kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w terminie do 4 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie
Lwowska 20
37-550 Radymno

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko ASYSTENTA Rodziny”

Download