Firma Serso Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową wiaduktów kolejowych nad ul. 3 Maja oraz ul. Dolną, od 3 kwietnia do 31 października 2018 r. obie drogi będą całkowicie zamknięte.

Od 3 do 17 kwietnia, w dni robocze, w godzinach 00:00 do 4:30 będą wykonywane prace związane z pogrążaniem grodzic stalowych dla zabezpieczenia czynnego toru, które będą uciążliwe dla mieszkańców.