Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Usługa w zakresie diagnozy potrzeb beneficjentów ostatecznych projektu
„Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”

 

Do pobrania: