11 maja 2018 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zatwierdzona na 3 lata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Stawki opłat za zaopatrzenie w wodę:

Cena wody: 3 zł/m3.

Stawka opłaty abonamentowej: 3,69 zł/m-c.

 

Stawki opłat za odprowadzanie ścieków:

Cena usługi odprowadzania ścieków: 5,75 zł/m3.

 

Do podanych powyżej cen netto dolicza się podatek VAT.

Pełna treść decyzji