Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza przetarg na usługi aktywizacji uczestników projektu „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno” nr umowy RPPK.08.04.00-18-0010/17-00 z dnia 31.01.2018 r współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania: