Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie przyłącza kanalizacyjnego to 30 listopada 2018 r., a ostateczny termin składania dokumentów rozliczeniowych to 10 grudnia 2018 r.
Po tym terminie uzyskanie dofinansowania nie będzie możliwe.