Okres zimowy sprzyja wędrówkom zwierząt dziko żyjących w celu poszukiwania pożywienia, w związku z tym Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu apeluje, aby unikać kontaktów z tymi zwierzętami, nie dokarmiać ich oraz nie pozostawiać na posesji lub w jej pobliżu odpadów organicznych, które mogę je zwabić, a w razie zagrożenia poinformować odpowiednie służby:

  • Urząd Miasta Radymna,
  • Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel. 16 621 31 97),
  • Nadleśnictwo Jarosław (tel. 16 623 62 40),
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu (16 624 62 31).