Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przypominamy o zakazie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Odpady zanieczyszczonego drewna to trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane pokryte impregnatami, lakierami, klejami itp. Spalanie takich opadów powoduje emisję do powietrza bardzo szkodliwych, rakotwórczych substancji. Ponadto w kotłach nie można spalać tworzyw sztucznych, plastikowych butelek, opakowań po farbach i lakierach, paneli, ubrań, opon, dętek, teflonu, PCV, pianek tapicerskich, asfaltu, poliuretanów itp. materiałów.

Za spalanie odpadów grozi grzywna do 500 zł lub do 5000 zł albo kara aresztu od 5 do 30 dni.

Warto też zwrócić uwagę na właściwy sposób palenia w kotle, który nie tylko pozwala na zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń, ale także sprawia, że paliwo spala się wolniej, co jest korzystne dla domowego budżetu.

Przypadki łamania zakazu spalania odpadów można zgłaszać do Urzędu Miasta, dzwoniąc pod numer telefonu 16 628 24 17 w. 34.