29 marca 2019 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/fh0RLBJKYTg” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o uczestnictwie w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.
 7. Informacja Kierownika ZGK o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2019 rok – projekt VII/40.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 26/VII/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany nazwy oraz nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu- projekt VII/39.
 10. Wnioski i zapytania Radnych.
 11. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 12. Komunikaty i ogłoszenia.
 13. Zakończenie obrad sesji.