Do Urzędu Miasta wpłynęła oferty na realizację zadania publicznego
w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji
Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych
Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie sprzętu do zabezpieczenia szkoleń żeglarskich
Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 5 000 zł.
Oferent: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno”
Termin realizacji zadania: 15 kwietnia 2019 r. – 15 września 2019 r.

Zobacz ofertę

Wszelkie uwagi dotyczące ofert należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89 wew. 21, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 18 kwietnia 2019 r.