Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości,

podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za

pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji

złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone

uchwałą rady miejskiej.

DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych


DT-1A

Załącznik do deklaracji DT-1

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości


ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników


DR-1

Deklaracja na podatek rolny


ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


IR-1

Informacja o gruntach


ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników


DL-1

Deklaracja na podatek leśny


ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


IL-1

Informacja o lasach


ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników