W związku z realizacją projektu pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie, prezentujemy filmik promocyjno-instruktażowy, z którego można się dowiedzieć, w jaki sposób właściwie korzystać z urządzeń siłowni. Zachęcamy do obejrzenia oraz do ćwiczeń!

Film jest efektem realizacji  projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu współpracy to:

  • Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie”
  • Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

[kad_youtube url=”https://youtu.be/fmmQyHYgW-0″ ]