Od 30 października do 9 listopada 2019 r. trwają konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest tutaj oraz w Urzędzie Miasta Radymna (pokój nr 11). Wypełnione formularze dot. konsultacji należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno) do 8 listopada, do godziny 14.00.