7 listopada 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna XIV sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/k4Cxei_RbSM” ]

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok – projekt XIV/96.
  4. Zakończenie obrad sesji.