Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinni uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Obowiązek ten należy wypełnić do 31 grudnia 2019 r., składając do Marszałka Województwa wniosek o wpis do rejestru. Formularz wniosku dostępny jest tutaj. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do sporządzenia sprawozdania zawierającego informację o liczbie nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie należy wprowadzić do bazy przez wypełnienie formularza za pośrednictwem indywidualnego konta, które zostanie utworzone po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

(zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com)