Świetlica „Wzrastanie” i Miejski Ośrodek Kultury
zapraszają na

Misterium Bożonarodzeniowe
„Otwórzmy drzwi naszych serc”

niedziela, 26 stycznia, godz. 15.30
sala widowiskowa MOK