Tajemnica Bożego Narodzenia, odsłaniająca prawdę o Panu Bogu, który wchodzi w historię człowieka, została przedstawiona w Misterium Bożonarodzeniowym „Otwórzmy drzwi naszych serc” w wykonaniu dzieci, młodzieży i wolontariuszy świetlicy WZRASTANIE.

W niedzielne popołudnie, 26 stycznia, salę Miejskiego Ośrodka Kultury wypełnili licznie przybyli rodzice i dziadkowie oraz Goście: ks. arcybiskup Adam Szal, burmistrz Mieczysław Piziurny, marszałek Anna Huk, ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk, Barbara Stawarz – radna powiatu jarosławskiego, członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Wzrastanie” z Alicją Sabatowską na czele, prezes SM Lesław Trudzik i przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek.

Na widowni zasiedli również Przyjaciele świetlicy, nauczyciele miejscowych szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy Radymna i okolic.

Piękny śpiew małych aktorów, stroje, elementy dekoracji i oprawa muzyczna jasełek pomogły zebranym przenieść się w odległe czasy przyjścia Jezusa na świat. Stały się także okazją do przypomnienia, Kto tak naprawdę w czasie tych Świąt jest najważniejszy. Pokazały, że Jezus przyszedł na ten świat, by zwyciężyć zło i dać ludziom Miłość. Słuchając kolejnych kwestii wypowiadanych przez poszczególnych aktorów, wszyscy zostali zachęceni do otwarcia serc i przyjęcia Boga do swoich rodzin, szkół i miejsc pracy. Przedstawienie jasełkowe było piękną lekcją prawdziwej radości, miłości, zadumy oraz okazją do refleksji nad prawdziwym sensem Świąt Bożego Narodzenia.

Wyrażamy gorącą wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego misterium: pani Dorocie Guni – dyrektor MOK, panu Arturowi Skowronkowi – akustykowi, pani Elżbiecie Rząsie, wolontariuszom: Amelii, Wiktorii, Weronice, Nikoli, Marcie, Małgorzacie, Jakubowi, Annie i Krzysztofowi, dzieciom i rodzicom.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich miłych Gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i towarzyszyli nam podczas tej uroczystości.

Stowarzyszenie „WZRASTANIE”

[nggallery id=158]