W stanie zagrożenia epidemicznego ograniczamy obsługę interesantów Urzędu Miasta do niezbędnego minimum. Sprawy wymagające natychmiastowego działania związane z Urzędem Stanu Cywilnego będą załatwiane.

Zachęcamy do korzystania w załatwianiu spraw z poczty elektronicznej (radymno@radymno.pl), platformy ePUAP i telefonów (16 628 24 17).

Prosimy o dostosowanie się do tej trudnej sytuacji.

Szanujmy zdrowie swoje i innych.