Burmistrz Miasta Radymna przyjmuje wnioski od najemców lokali użytkowych o obniżenie czynszu w związku ze zmniejszeniem obrotów lub zwolnienie z czynszu za okres, w którym lokal pozostawał zamknięty. Najemca ubiegający się o obniżkę lub zwolnienie z czynszu powinien jak najszybciej złożyć wniosek w formie elektronicznej, na adres sekretariat@radymno.pl.

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane przedsiębiorcy, rodzaj prowadzonej działalności oraz dane do kontaktu. We wniosku należy wskazać, za jaki okres przedsiębiorca chciałby otrzymać zwolnienie lub obniżenie z czynszu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spadek obrotów lub obrót zerowy np. miesięczny raport z kasy fiskalnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny tel. 16 628 24 17.