Miasto Radymno uzyskało grant na zakup 19 laptopów na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie do przeprowadzenia zdalnego nauczania.

Zakup realizowany jest w ramach Projektu Grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Poziom dofinansowania grantu wynosi 100%.