Od najbliższego poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r., targowisko w Radymnie przy ul. Lwowskiej wznawia swoją działalność.

Handel na targowisku powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2:

  • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
  • osoby przebywające na targowisku muszą mieć zasłonięte usta i nos;
  • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek;
  • osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązane są do zdezynfekowania rąk;
  • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry);
  • należy zachować 2 m odległości pomiędzy stoiskami prowadzącymi sprzedaż;
  • przy stoisku mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby – co oznacza, że jednorazowo na terenie targowiska może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk x 4 osoby;
  • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi;
  • podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.

 

 

Burmistrz Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny