Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w tym roku, z oczywistych względów, miały inny charakter niż dotychczas. Nie mogliśmy spotkać się tłumnie, żeby świętować 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Przed pomnikiem Tysiąclecia Chrztu Polski reprezentowali nas: Burmistrz Mieczysław Piziurny, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek, Wiceprzewodnicząca Rady Joanna Burbeło oraz Radny Zygmunt Marciak. Po złożeniu kwiatów udali się do kościoła pw. św. Wawrzyńca, aby uczestniczyć we Mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny.