Laptopy, których zakup został sfinansowany w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła, zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie.

Zakup zrealizowany został w ramach Projektu Grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Poziom dofinansowania grantu wynosi 100%.