Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja b.r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dopuszczona została możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w urzędach administracji publicznej, a więc także w Urzędzie Miasta Radymna. Jest to możliwie od 25 maja (poniedziałek) przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych.

Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W celu usprawnienia obsługi zalecamy więc wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym referatem. Pierwszy kontakt z mieszkańcem chcącym załatwić sprawę w naszym Urzędzie będzie się odbywał przez właściwego pracownika w specjalnie wyznaczonym miejscu znajdującym się na parterze Urzędu. Jednocześnie obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miasta Radymna.

Przypominamy wszystkim osobom odwiedzającym nasz Urząd, że nadal obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz korzystania z innych środków ochrony indywidualnej tj. środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do budynku. Petenci korzystający z bezpośredniej obsługi zobowiązani są także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.