W piątek 29 maja podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy dróg w naszym mieście z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadania objęte dofinansowaniem to:

  • „Przebudowa dróg: Letnia, Jana Pawła II, Kasztanowa” – dofinansowanie wynosi 1 356 859 zł.
  • „Przebudowa dróg: Jesienna, Jana Pawła II, Wiśniowa” – dofinansowanie wynosi 754 105 zł.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w tym roku, a zakończenie w 2021 r.