Zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku można dokonywać osobiście w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. (tj. piątek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Radymna: 7.30 do 15.30

Dodatkowe informacje w sprawie przyjmowania zgłoszeń w dniu 12 czerwca 2020 r. można uzyskać pocztą elektroniczną: radamiasta@radymno.pl lub telefonicznie pod nr tel. 16 628 24 17 wew. 32.

Sposób i tryb dokonywania zgłoszeń do OKW określa UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. dostępna na stronie BIP UM Radymno, skąd też można pobrać formularze zgłoszeń dokonywanych zarówno przez pełnomocników wyborczych jak i osobiście przez kandydata do OKW.