Senator RP Mieczysław Golba przekazał na ręce burmistrza Mieczysława Piziurnego promesę na 30 000 zł dla Druhów Ochotników z Radymna. Środki te pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do codziennej interwencji dla Strażaków. Dziękujemy za wyrazy uznania dla trudu i poświęcenia naszych Ochotników podczas pełnienia zaszczytnej, strażackiej służby.