W piątek 17 lipca podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania obejmującego:

  • przebudowę ulic Jesiennej, Jana Pawła II, Wiśniowej,
  • przebudowę ulic Letniej, Jana Pawła II, Kasztanowej,
  • przebudowę ulicy Wiosennej,
  • remont ciągu pieszo-rowerowego,
  • przebudowę sieci wodociągowej.

Całkowity koszt zadania: 3 265 505,41 zł

Dofinansowanie z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych wynosi: 1 545 784,00 zł