Szkoła Języków Obcych zaprasza na bezpłatny kurs języka angielskiego finansowany ze środków unijnych. Kurs prowadzony będzie w Radymnie, gdy zbierze się grupa 12-osobowa. Prowadzimy zajęcia metodą Speak Your Mind nastawioną głównie na mówienie i osłuchanie się z językiem. W ramach kursu zapewniamy bezpłatne podręczniki.

Szkolenie zakłada nabycie kompetencji z zakresu języka angielskiego na poziomie A1, w wymiarze 180h i kończy się egzaminem dla wszystkich uczestników, którzy po jego zaliczeniu otrzymają certyfikat TGLS. Zajęcia zazwyczaj organizujemy dwa razy w tygodniu, po 4h lekcyjne. Jeżeli są osoby pracujące w grupie, zajęcia odbywają się po południu.

Zapraszamy:

  • osoby powyżej 25 roku życia
  • osoby pracujące i uczące się,
  • osoby bezrobotne
  • osoby po 50 roku w tym emerytów i rencistów.

Jedynie osoby z własną działalnością gospodarczą nie mogą brać udziału w kursie.

Zapisy pod numerem telefonu: 577 272 422

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!