1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020 i od tego też dnia rolnicy mogą już spełnić swój obowiązek udziału w spisie.

Kluczową metodą spisową jest samospis internetowy. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, utworzone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 stanowisko do samospisu. To specjalnie przygotowane i oznakowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego. Punkt Spisowy dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, może zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z powyższych opcji, spodziewać się powinien wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą mogli odmówić udzielenia odpowiedzi. Rachmistrzowie rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

 Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/.