Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Janiny Sawki, która w latach 1992 – 1993 pełniła funkcję Skarbnika Miasta Radymna.
Burmistrz Miasta Radymna, Przewodniczący Rady Miasta Radymna
oraz pracownicy Urzędu składają wyrazy najgłębszego żalu i współczucia,
łącząc się w żałobie z rodziną i bliskimi Zmarłej.