Gmina Laszki realizuje projekt pn.: „Organizacja kursu i szkoleń w remizo-świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Powiatu. Oprócz kursu w zakresie kwalifikowalnej pierwszej pomocy, odbędą się szkolenia dot. prawnych aspektów funkcjonowania NGO, w zakresie tradycji kulinarnych i zwyczajów.

Zajęcia ruszają w najbliższy weekend 19-20 września 2020 r. o godz. 9.00, kiedy rozpocznie się stacjonarny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Następne zajęcia w ramach kursu zaplanowano na kolejny weekend 26-27 września 2020 r. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w remizo-świetlicy w Tuchli.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwością ewentualnego skorzystania ze szkoleń, jakie Gmina Laszki ma zamiar przeprowadzić w terminach zamieszczanych na stronie internetowej Gminy: www.laszki.pl.