Lex Specialis Sp. z o.o. w partnerstwie z HOG Polska Jakub Gibała zaprasza do udziału w projekcie pn. Start Zawodowy Młodych, który oferuje możliwość skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe.

Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn:

 • w wieku 15-29 lat;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie;
 • posiadających status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • 4-miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
 • szkolenia kwalifikacyjne ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Kontakt:

 • telefoniczny: 507 867 909,
 • mailowy: start@lex-specialis.com.pl,
 • bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

start zawodowy młodych