Burmistrz Miasta Radymna informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
na zbycie mienia ruchomego:
  • samochodu osobowego Citroen C5 2.0 SX

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 22.10.2020 r. do godziny 10:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 o godz. 10:30.
Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

  • samochodu ciężarowego marki Volvo FL614 z zabudową śmieciarki NORBA RL 200

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 21.10.2020 r. do godziny 10:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 o godz. 10:30.
Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.