Aby otrzymać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – do wniosku o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” – należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta dokumenty, który udostępniamy do pobrania poniżej.

Do pobrania