W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Szczegóły programu na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie.

Uwaga! Seniorze, uważaj na oszustów!

Zanim podasz komuś pieniądze upewnij się, że ta osoba pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie: tel. 16 628 12 73

Program „Wspieraj Seniora”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wspieraj Seniora” w gminie Miasto Radymno
DOFINANSOWANIE: 11 209 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 14 011 zł