Miasto Radymno zakończyło inwestycję, na którą składały się poniższe zadania:
  1. Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej, która kosztowała 1 077 412,08 zł i została zrealizowana przy udziale środków Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu stanowiło 60% i wyniosło 646 447,00 zł. Pozostała część zadania została sfinansowana w wysokości 430 965,08 zł ze środków własnych budżetu Miasta.
  2. Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej również została zrealizowana przy wsparciu środków Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania wyniosła 1 487 328,53 zł, a dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych stanowiło 60% i wyniosło 892 397,00 zł. Pozostałą część zadania w wysokości 594 931,53 zł Miasto Radymno sfinansowało ze środków własnych pochodzących z budżetu miasta.
  3. Wyłącznie ze środków własnych pochodzących z budżetu Miasto Radymno sfinansowało:
  • przebudowę ulicy Wietrznej, której koszt realizacji wyniósł 155 148,98 zł,
  • przebudowę sieci wodociągowej, która kosztowała 578 851,74 zł.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 3 298 736,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 538 844,00 zł, a wkład własny Miasta Radymna wyniósł 1 759 892,34 zł. Część wkładu własnego Miasta w wysokości 670 198,00 zł została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

[nggallery id=168]