[kad_youtube url=”https://youtu.be/vzAmHQtHj5I” ]

16 grudnia 2020 r., o godz. 14.00, w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie
odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Radymna

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt 63/XXVII.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt 64/XXVII.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt 62/XXVII.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Gminy Miejskiej Radymno – projekt 61/XXVII.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radymno – projekt 65/XXVII.
 9. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.