Miasto Radymno zrealizowało projekt pn. „Bezpieczny pieszy w mieście Radymno” współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Wartość projektu wyniosła 97 740,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków MSWiA 85 571,62.

W ramach projektu na ul. Lwowskiej zostało zamontowane aktywne przejście dla pieszych oraz przeprowadzono szereg działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do mieszkańców, zarówno do dzieci, młodzieży osób starszych i seniorów.

Dzieci i młodzież otrzymały kamizelki i opaski odblaskowe a seniorzy otrzymali torby odblaskowe.

Dla najmłodszych dzieci odbył się konkurs plastyczny

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie miały służyć poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta.