Burmistrz Miasta Radymna informuje o uruchomieniu punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny ma na celu ułatwienie Wnioskodawcom złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Dzięki temu Mieszkańcy Radymna i okolic zainteresowani skorzystaniem z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, otrzymają wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci i znacząco ułatwi mieszkańcom Miasta skorzystanie z dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowolaticznej, jak również ocieplenia oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Każda osoba planująca złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie z jego zapisami powinna zapoznać się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, a w szczególności Programem Priorytetowym Czyste Powietrze, regulaminem naboru wniosku oraz instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, ponieważ składając wniosek należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz ich zrozumieniu.

Należy pamiętać, że pierwszym etapem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dla osób nie posiadających możliwości podpisania dokumentu Profilem Zaufanym jest założenie konta na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, do czego niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach, kiedy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej może złożyć go w formie papierowej.

W/w dokumenty dostępne są na stronie:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

Wnioskodawcy planujący realizować prace z zakresu docieplenia mogą skorzystać z kalkulatora grubości izolacji, gdzie podając wiek budynku oraz aktualną grubość i rodzaj posiadanego ocieplenia dla poszczególnego rodzaju modernizowanej przegrody budowlanej dowiedzą się jaką grubość izolacji będą musieli zastosować.

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” jest czynny w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 i mieści się na parterze w pokoju nr 1, tel. 16 628 24 17 wew. 34