Zakończone zostały prace związane z remontem drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Jagiełły na odcinku 325mb.
W ramach prac wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wymianę istniejącego utwardzenia na nową konstrukcję jezdni, uporządkowanie spływu wód opadowych poprzez wymianę istniejących urządzeń odwodnienia terenu, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jako warstwy ścieralnej oraz utwardzenie istniejącego pobocza po obu stronach drogi kruszywem.

 

[rl_gallery id=”9108″]