Burmistrz Miasta Radymna  informuje, że został ogłoszony nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Konkurs ma celu wsparcie dzieci i uczniów szkół średnich z rodzin pegeerowskich   w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Grant skierowany jest  do osób  zamieszkujących  miejscowość, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni niegdyś
w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

b) ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Osoby które są zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny złożyć właściwe oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 26.10.2021r. w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna

Oświadczenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o programie można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna pok. 11, tel. 16 628 24 17 w. 21 lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie o zapewnieniu dostępu do internetu (doc.)

2. Oświadczenie dla rodzica-opiekuna prawnego -zaktualizowane (doc.)

3. Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość -zaktualizowane (doc.)

4. Regulamin Konkursu Grantowego (doc.)

Granty PYTANIA I ODPOWIEDZI (pdf.)