Miło nam poinformować, że podczas pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład, miasto Radymno otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 581 000,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na realizację dwóch projektów obejmujących:

-przebudowę budynku szkoły przy ulicy Lwowskiej w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych – 6 631 000 zł

-przebudowę dróg na terenie miasta – 5 950 000 zł

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten niezwykły sukces serdecznie dziękujemy,a w szczególności Pani Minister Annie Schmidt za wsparcie wniosków oraz życzliwość dla naszego Miasta Radymna.