Waloryzacja wysokości podatków od nieruchomości oraz ustalenie nowych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych to najważniejsze postanowienia XXXVII Sesji Rady Miasta Radymna, która odbyła się 30 listopada 2021r. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną sesja została zorganizowana w trybie zdalnym.

W sprawozdaniu o pracach w okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny informował o pozyskaniu dofinansowania w kwocie 12 mln 580 tys. zł w ramach rządowego programu Polski Ład. Środki te pozwolą na realizację dwóch dużych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Radymna tj. na przebudowę budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Lwowskiej i przywrócenie jej funkcji edukacyjnych oraz na remonty na siedmiu drogach gminnych na terenie Radymna.

Warto też odnotować, że w punkcie 4 porządku obrad, radni wprowadzili do budżetu 126 tys. zł na wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, które miasto pozyskało w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Podczas XXXVII Sesji Rady Miasta Radymna konieczne było również ustalenie nowych stawek za odbiór śmieci. Powodów takiej konieczności jest kilka. Są to m.in. monopolizacja rynku śmieci (w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta), wzrost cen na rynku odpadów, a także fakt, że w bieżącym roku znacząco wzrosła ilość odbieranych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego.

30 listopada Rada Miasta regulowała też poziom podatków od nieruchomości. Zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą od przyszłego roku w Radymnie nastąpi waloryzacja stawek przedmiotowych podatków o wysokość współczynnika inflacji wynoszącego 3,6%. Warto tu odnotować, że stawki kwotowe pozostają niższe od górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.