Przy okazji uchwalenia budżetu Miasta Radymna informowaliśmy, o planach przebudowy budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Lwowskiej. Czas na przedstawienie szczegółów tego planu.

Zabytkowy budynek przejdzie gruntowną modernizację i remont. Prace obejmą zarówno elewację, jak i wnętrze budynku. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna i sanitarna, unowocześniona zostanie kotłownia. W budynku powstanie też kuchnia, a projekt przewiduje również kompleksowe wyposażenie sal lekcyjnych.

– Przez wiele lat w budynku prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, aktualnie chcemy powrócić do tej tradycji i przywrócić mu funkcje edukacyjne – mówi Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. – Po remoncie powstanie kompleks, w obrębie którego realizowane będą wszystkie zadania z domeny edukacji szkolnej nadzorowane przez Miasto Radymno – dodaje.

Takie rozwiązanie ma szereg zalet. Pozwoli na lepszą komunikację i wykorzystanie przestrzeni, zwiększy poziom bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców, także w ruchu drogowym, a przy tym pozwoli na korzystanie ze stołówki szkolnej większej liczbie uczniów.

Roboty wystartują w tym roku, choć ich największą intensywność planujemy w roku 2023 r. Całkowita wartość projektu to 7 000 000 zł z czego wkład własny Miasta Radymna wyniesie 1 050 000 zł, a kwota dofinansowania pozyskanego w ramach programu „Polski Ład” to 5 950 000 zł.