W związku pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców, petentów, jak i pracowników Urzędu Miasta zwracamy się z apelem o rozważanie załatwienia swojej sprawy w Urzędzie telefonicznie, mailowo lub listownie.

 

Ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. To pozwoli unikać sytuacji, w której pracownicy będą izolowani lub kierowani na kwarantannę, co z kolei zapewni ciągłość pracy Urzędu.

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

 

 16 628 24 17

 16 628 15 88

 16 628 15 89

 16 628 15 90

 

Ponadto przypominamy, że wzory dokumentów, wniosków, deklaracji znajduj się na naszej stronie internetowej w zakładce „Urząd Miasta” ( po rozwinięciu menu kontekstowego należy wybrać intersujące nas zagadnienie). Wypełnione można dostarczyć do Urzędu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adresami: radymno@radymno.pl lub sekretariat@radymno.pl.

 

Zachęcamy też, do korzystania z płatności elektronicznej w rozliczeniach z Urzędem Miasta. Wpłaty można kierować  na numer rachunku bankowego 03 1020 4391 0000 6602 0215 4557 Bank PKO BP oraz na numery kont indywidualnych (wirtualnych), służących do uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych (dostarczanych obecnie wraz z informacjami o obowiązujących stawkach).

 

W budynku Urzędu Miasta Radymna bezwzględnie obowiązuje nakaz starannego noszenia maseczek i dezynfekcji dłoni oraz zachowanie dystansu społecznego.