budowa kanalizacji

Aktualny harmonogram realizacji projektu:

19 – 23 marca
-ul. Legionów, ul. Jana Pawła
– ul. Zarzecze
Informacje o projekcie

Projekt „” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu powstanie 20,79 km sieci kanalizacyjnej, z której będzie korzystać ok. 1300 mieszkańców. Ponadto zostaną wybudowane tłocznie ścieków oraz przeprowadzona modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.

Ogólna wartość projektu wyniesie 11 506 367,01 zł, w tym dofinansowanie z UE 7 157 773,57 zł.

W ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja sanitarna obejmująca:

  • ciąg kanalizacyjny B – ulice: Batorego, Budowlanych, Cicha, Kilińskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Okrzei, Piekarska, Rynek, Sobieskiego, Zachariasiewicza;
  • ciąg kanalizacyjny D – ulice: Akacjowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa, Letnia, Lwowska, Sawickiej, Wietrzna, Wiosenna, Wiśniowa, Zimowa, Złota Góra, Tysiąclecia;
  • ciąg kanalizacyjny E – ulice: Budowlanych;
  • ciąg kanalizacyjny F – ulice: Budowlanych, Piaskowa;
  • ciąg kanalizacyjny G – ulice: Budowlanych, Zielona;
  • ciąg kanalizacyjny H – ulice: Plażowa, Rybacka, Zasanie;
  • ciąg kanalizacyjny J – ulica: Sanowa;
  • ciąg kanalizacyjny L – ulice: Szopena, Narutowicza, Gruszki, Polna, Zachariasiewicza, Zarzecze.

Mapa dotacji UE