Miasto Radymno realizuje projekt:
„Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury nad zalewem w Radymnie”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw obejmująca montaż placu zabaw w kształcie statku, huśtawki tzw. „bocianie gniazdo”, zjazd linowy, ławki, przebieralnie.

Wartość projektu: 84 408,75 zł
Kwota dofinansowania: 53 709,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

budowa placu zabaw