Miasto Radymno realizuje projekt:
Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie fragmentu plaży poprzez budowę ciągu-pasażu pieszego wraz z małą infrastrukturą, łączącego strefę wejścia na plażę ze strefą wypoczynku w rejonie plaży nad zalewem ZEK.

Wartość projektu: 109 754,38 zł
Kwota dofinansowania: 69 836,00 zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

ciąg pieszy nad ZEK-iem