przbudowa MOK

„Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie”

Projekt współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 718,52 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Radymna poprzez modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach inwestycji planuje się m.in.:

 • wymianę pokrycia dachu,
 • izolację ścian fundamentowych,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wymianę instalacji oświetlenia, c.o., kanalizacji sanitarnej, gazowej,
 • iluminację świetlną elewacji budynku,
 • instalację oświetlenia sali widowiskowej.

Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia, m.in.:

 • foteli kinowych,
 • kurtyn przesuwnych,
 • platform schodowych dla niepełnosprawnych,
 • projektora,
 • ekranu kinowego.

Mapa dotacji UE